KONTAKTY

ELEMENTRIX s.r.o.
U Větrníku 31
58601 Jihlava
tel: +420 737376855
beibei.cz@gmail.com

ZBOŽÍ V AKCI

naše cena 816,00 Kč (32,64 EUR)
skladem
naše cena 1 329,00 Kč (53,16 EUR)
skladem
naše cena 680,00 Kč (27,20 EUR)
skladem

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

naše cena 1 899,00 Kč (75,96 EUR)
skladem
naše cena 816,00 Kč (32,64 EUR)
skladem
naše cena 1 119,00 Kč (44,76 EUR)
skladem

NOVINKY

arr3Obchodní podmínky           Obchodní podmínky Provozovatel (prodávající) : ELEMENTRIX s.r.o. U...

Obchodní podmínky


 

 

 

 

 

Obchodní podmínky

Provozovatel (prodávající) :

ELEMENTRIX s.r.o.

U Větrníku 31, Jihlava 58601

IČO: 27753956
DIČ: CZ27753956
kontaktní e-mail: eellxx1@gmail.com

A. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.beibei.cz. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou kupující - fyzická osoba nepodnikatel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami občanským zákoníkem (zákon č. 40/1964 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Je-li smluvní stranou fyzická osoba podnikatel nebo právnická osoba, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Veškeré ceny zobrazované na stránkách tohoto internetového obchodu jsou konečné. Název a popis zboží se může lišit od oficiálních názvů a popisů výrobce nebo dovozce daného zboží a mají pouze informativní charakter. Kupujícím se pro účely tohoto prohlášení rozumí zákazník internetového obchodu www.beibei.cz

B. Objednávka - uzavření kupní smlouvy

Objednáním zboží, tj. uzavřením kupní smlouvy kupující prohlašuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi ve znění platném a účinném k okamžiku odeslání závazné objednávky souhlasí. Objednané zboží dodá prodávající na základě elektronické objednávky uskutečněné prostřednictvím internetového obchodu www.foto-eshop.cz a to tak, že kupující potvrdí obsah nákupního košíku, zejména pak odsouhlasí specifikaci zboží, jeho cenu a počet kusů, dále pak formu úhrady a způsob dopravy na místo dodání. Vyplněním elektronické objednávky zboží, tj. uzavřením kupní smlouvy a dává kupující prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím, smlouvách a o jeho nákupech. Kupující má právo na vymazání nebo změnu ve struktuře osobních údajů, a to kdykoliv o to písemně požádá na eellxx1@gmail.com nebo tak učiní osobně na registračním formuláři. Součástí dodávky zboží na místo dodání není předvedení, instalace, sestavení nebo montáž zakoupeného zboží.

C. Reklamace

Reklamace zboží se striktně řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

D. Odstoupení od kupní smlouvy (zásilkový obchod)

Kupující, v souladu s § 53 odst. 7 Obč.Z., má právo odstoupit od smlouvy, a to do 14 dnů od převzetí zboží. Kupující písemně informuje prodávajícího na eellxx1@gmail.com, kde uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky a následně doručí před vypršením zákonné lhůty na vlastní náklady na adresu prodávajícího zboží, které je nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebování a zároveň v původním obalu se všemi průvodními dokumenty a příslušenstvím. Prodávající je při splnění všech výše uvedených podmínek povinen vrátit kupujícímu celou kupní cenu. V případě vrácení již rozbaleného zboží si prodávající může nárokovat uhrazení částky spojené se zabalením zboží. Prodávající tak učiní předem dohodnutým způsobem a ve lhůtě obvyklé pro převod peněžních prostředků zvolenou formou. Právo na odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů nevznikne v případě, že kupující zaplatí v hotovosti a převezme zboží osobně. Prodávající si vyhrazuje právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu. Pokud tak prodávající učiní a zároveň již došlo k prokazatelné úhradě kupní ceny kupujícím formou platby předem, budou tyto prostředky v souladu s dobrými mravy bezodkladně převedeny zpět na účet kupujícího. Zboží zaslané kupujícím (z titulu odstoupení od smlouvy) formou dobírky nebude prodávajícím převzato. Pokud je kupujícím fyzická osoba podnikatel nebo právnická osoba, řídí se vzájemné vztahy příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku. V tomto případě nelze uplatnit právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů. Prodávající si v níže specifikovaných případech vyhrazuje právo jednostranně a bez náhrady odstoupit od návrhu kupní smlouvy:

a) u kupujícího, který si jako formu úhrady zvolil bankovní převod a neuhradil kupní cenu v termínu do 10 dní od uskutečnění objednávky.

b) u kupujícího, který opakovaně nepřebírá objednané zásilky a svým konáním tak způsobuje prodávajícímu škodu.

E. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou. Jsou použity pouze pro zaslání objednané zásilky a pro komunikaci se zákazníkem.

F. Závěrečná ustanovení

Záruční doba je 24 měsíců pro domácnost a 12 měsíců pro všechny osoby používající výrobek pro podnikatelské nebo komerční účely.  Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné k dni 5.9.2010